Rólunk

A Gazdálkodási Tudományos Társaság 1992-ben, a rendszerváltás és a privatizáció körülményei között alakult meg. 2001-től Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségeként, mint párt-semleges, tudományos, szakmai, érdekképviseleti közhasznú szervezet tevékenykedik, melynek egyéni és jogi tagjai, országos és megyei tagozatai vannak. Tagjai között több mint 40 civil szervezet vezetője is megtalálható, éppen ezért kezdeményezője volt és jelenleg házigazdája, valamint ügyvezetője a Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetségének, melynek jelenleg már 25 országos civil szervezet a tagja. A GTTSZ tagja a mindenkori kormány mellett működő Gazdasági és Szociális Tanácsnak. A GTTSZ megalakulásától legfontosabb feladatának tekinti a nemzetgazdaság fejlesztésének, modernizációjának segítését, az értékek védelmét, előállítását. Kiemelten foglalkozik az EU-integráció segítésével, többek között a “Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat eddig megrendezett 68 konferenciájával. Alapszabálya szerint lobbizik az egyéni és jogi tagjai érdekében, elősegítve azok szakmai tájékoztatását. A Szövetség támogatja az ország szakmai elitjének együttműködését, tagozatainak keretében pedig szakmai fórumok klubszerű működésére olyan rövid- és hosszú távú feladatok, témák, konferenciák és rendezvények megszervezésére helyezi a hangsúlyt, melyekre a törvényhozásnak, a mindenkori kormánynak, az egyéni és jogi tagjainak és a szakembereknek szükséges van. A Szövetség adottságai, tagjainak összetétele, szervezeti struktúrája lehetővé teszi más civil szervezetekkel, gazdasági egységekkel a szakmai együttműködést, bizonyos gazdaságpolitikai kérdésekben az egységes kezdeményezést, javaslattételt, a különböző politikai erők, a parlament és a kormány befolyásolását az ország, valamint egyéni és jogi tagjaink érdekében. Ezért minden lehetséges eszközével igyekszik a civil közéleti aktivitást növelni, különösen közgazdasági, pénzügyi és műszaki területen. Úgy ítéljük meg, hogy a GTTSZ-nek ma már egyre nagyobb a társadalmi és szakmai elismertsége, egyrészt a szakmai elit, másrészt a döntést-előkészítő és döntéshozó szervezetek részéről. Meggyőződésünk, hogy a következő években felértékelődik a tudás, a tudományos tevékenység szerepe, amit a GTTSZ szellemisége is tükröz. Hazánkban még jobban előtérbe kerül az új követelményeknek megfelelő képzés, továbbképzés, az új szakmai ismeretek alkalmazása és továbbadása az élet minden területén. Nemes céljaink és feladataink megvalósítása érdekében számítunk egyéni és jogi tagjainkra, a velünk együttműködő partnerszervezeteinkre, és kérjük a vállalatok, intézmények és gazdasági egységek vezetőit és valamennyi szakemberét, akik még nem egyéni, vagy jogi tagjaink, részvételükkel tiszteljenek meg bennünket. Számítunk tudományos és szakmai tevékenységükre.


A GTTSZ tisztségviselői – 2016

A GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE TISZTSÉGVISELŐI
november 23-tól

Elnök:

Valenta László programozó-matematikus, P&V Tanácsadó Kft.

Elnökhelyettesek:

Bugár Csaba vezérigazgató, Diákhitel Központ Zrt.
Dr. Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Dr. Horn Péter akadémikus, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem
Jenei Zoltán kancellár, Pécsi Tudományegyetem
Dr. Kroó Norbert akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor, Magyar Tudományos Akadémia
Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, intézetvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Sárközy Tamás jogász, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Várkonyi Csaba mérnök

Főtitkár:

Szabó Sándor ügyvezető igazgató

Főtitkárhelyettesek:

Elek Zsuzsanna, GTTSZ titkárságvezetője
Dr. Gál István, c. egyetemi docens, a tudományok kandidátusa
Janzsó Antal c. középiskolai igazgató
Kékesi Márton mérnök
Dr. Soós Tibor jogász
Szegner László gépészmérnök

Ellenőrző Bizottság:

Elnök:

Lengyel Tibor közgazdász, a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete elnöke

Tagjai:

Dr. Béres István mérnök, matematikus
Dobos Lászlóné csoportvezető, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, Belső Ellenőrzés