Header Image -

Mivel pótolhatók a következő évtizedben kieső erőművi kapacitásaink?

Mivel pótolhatók a következő évtizedben kieső erőművi kapacitásaink?

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) közreműködésével kerül megrendezésre
„Az Energiatudatos Társadalom Kialakításáért”
Országos Energiahatékonysági, Energiatakarékossági Rendezvény.

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat
118.
konferenciája, 2016. március 24-én lesz, Budapesten.

Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében – Veszprém

Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében – Veszprém

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) és a Pannon Egyetem szervezésében kerül megrendezésre a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat 117. konferenciája, 2016. március 17-én, a Pannon Egyetem Konferencia Központjában. 

Kialakuló együttműködés a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége és a Nemzetgazdasági Minisztérium között

2016. február 24-én sikeres egyeztetés zajlott a GTTSZ és az NGM között. Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár fogadta Valenta Lászlót, a GTTSZ elnökét, Szegner László főtitkárhelyettest, Janzsó Antalt, a nyugat-dunántúli régió elnökét, Dr. Dános Valért, a Belügyminisztérium Közszolgálati és Személyzetfejlesztési Főigazgatóság vezetőjét, valamint Dr. Szurmay Lászlót szakképzési szakértőt.

Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében – Pécs

Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében – Pécs

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) közösen rendezik a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozatot 2016. február 16-án a PTE Közgazdaságtudományi Kar Dr. Halassy-Nagy József Aulában. A konferencia fő témája az „Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében.”

Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében

Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében

A “Hogyan tovább Magyarország az EU-ban, a globális világban ?” előadás és vitasorozat 112. konferenciáját a GTTSZ az MNB és NKE Közigazgatás-tudományi Kara együttesen rendezte meg. Nemzeti Közszolgálati Egyetem kitűnő házigazdának bizonyult az “ Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében” címmel megtartott konferenciának.

Az egyesületről.

Az egyesületről.

A Gazdálkodási Tudományos Társaság 1992-ben, a rendszerváltás és a privatizáció körülményei között alakult meg. 2001-től Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségeként, mint párt-semleges, tudományos, szakmai, érdekképviseleti közhasznú szervezet tevékenykedik, melynek egyéni és jogi tagjai, országos és megyei tagozatai vannak. Tagjai között több mint 40 civil szervezet vezetője is megtalálható, éppen ezért kezdeményezője volt és jelenleg házigazdája, valamint ügyvezetője a Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetségének, melynek jelenleg már 25 országos civil szervezet a tagja. A GTTSZ tagja a mindenkori kormány mellett működő Gazdasági és Szociális Tanácsnak. A GTTSZ megalakulásától legfontosabb feladatának tekinti a nemzetgazdaság fejlesztésének, modernizációjának segítését, az értékek védelmét, előállítását. Kiemelten foglalkozik az EU-integráció segítésével, többek között a “Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat eddig megrendezett 68 konferenciájával. Alapszabálya szerint lobbizik az egyéni és jogi tagjai érdekében, elősegítve azok szakmai tájékoztatását. A Szövetség támogatja az ország szakmai elitjének együttműködését, tagozatainak keretében pedig szakmai fórumok klubszerű működésére olyan rövid- és hosszú távú feladatok, témák, konferenciák és rendezvények megszervezésére helyezi a hangsúlyt, melyekre a törvényhozásnak, a mindenkori kormánynak, az egyéni és jogi tagjainak és a szakembereknek szükséges van. A Szövetség adottságai, tagjainak összetétele, szervezeti struktúrája lehetővé teszi más civil szervezetekkel, gazdasági egységekkel a szakmai együttműködést, bizonyos gazdaságpolitikai kérdésekben az egységes kezdeményezést, javaslattételt, a különböző politikai erők, a parlament és a kormány befolyásolását az ország, valamint egyéni és jogi tagjaink érdekében. Ezért minden lehetséges eszközével igyekszik a civil közéleti aktivitást növelni, különösen közgazdasági, pénzügyi és műszaki területen. Úgy ítéljük meg, hogy a GTTSZ-nek ma már egyre nagyobb a társadalmi és szakmai elismertsége, egyrészt a szakmai elit, másrészt a döntést-előkészítő és döntéshozó szervezetek részéről. Meggyőződésünk, hogy a következő években felértékelődik a tudás, a tudományos tevékenység szerepe, amit a GTTSZ szellemisége is tükröz. Hazánkban még jobban előtérbe kerül az új követelményeknek megfelelő képzés, továbbképzés, az új szakmai ismeretek alkalmazása és továbbadása az élet minden területén. Nemes céljaink és feladataink megvalósítása érdekében számítunk egyéni és jogi tagjainkra, a velünk együttműködő partnerszervezeteinkre, és kérjük a vállalatok, intézmények és gazdasági egységek vezetőit és valamennyi szakemberét, akik még nem egyéni, vagy jogi tagjaink, részvételükkel tiszteljenek meg bennünket. Számítunk tudományos és szakmai tevékenységükre.